fbpx

ჩვენ შესახებ

ჩვენი მიზანი

 

საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაცია, კომპანიების გაერთიანებაა, რომელიც დაინტერესებულია აღკვეთოს საგადასახადო სამსახურის მიერ განხორციელებული უკანონო შემოწმებები და გადასახადების დაკისრება, ასევე საქართველოში IT კომპანიების საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლიანი რეგულაციების დადგენით.
ჩვენი მიზნები:
  • ამ სფეროში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება;
  • ასოციაციის წევრების და პარტნიორების ინტერესების დაცვა და ლობირება.
  • დარგის კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება;
  • ბენეფიციარების უფლებების წარმოდგენა და დაცვა კერძო და საჯარო სექტორში.
ჩვენ ვქმნით ერთიან საინფორმაციო ველს სადაც გაერთიანებული იქნება ამ საკითხთან და სფეროსთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია. გარდა ამისა, ჩვენ ვიზიდავთ ახალ წევრებს ასოციაციაში და ვახორციელებთ აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას მედიაში, რადგან სამთავრობო უწყებებზე გავლენის მოხდენა მხოლოდ ამ საქმისადმი საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდითა და რეზონანსითაა შესაძლებელი.


ჩვენი გუნდი


ასოციაციის საქმიანობა ხორციელდება ამავე ასოციაციის თავმჯდომარის შორენა კოპალეიშვილის ხელმძღვანელობით. მას აქვს 15 წელზე მეთი ხნის გამოცდილება, როგორც სამოქალაქო და კერძო სამართლის მიმართულებით, ასევე მისი პროფესიული საქმიანობა მოიცავს ურთიერთობას სახელმწიფო უწყებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საზოგადოებასთან.


ჩვენი გუნდი

ასოციაციის საქმიანობა ხორციელდება ამავე ასოციაციის თავმჯდომარის შორენა კოპალეიშვილის მეთაურობით, რომელიც 15 წელზე მეტია არის ადვოკატი და გამოცდილია არამარტო სამოქალაქო საქმეებში, მას ასევე აქვს სახელმწიფო უწყებებთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება.


პროექტის განხორციელების ეტაპები

2022

თებერვალი მარტი:
  • პროექტის ვებ-გვერდის გაშვება და ახალი წევრების მოზიდვა
  • მიმართვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სფეროს საკანონმდებლო რეგულირებაში არსებული ხარვეზების შესახებ
  • გაცემული ნორმატიული აქტების გასაჩივრება და პირველი მეთოდური სახელმძღვანელოს გაუქმება
  • ასოციაციის პრობლემებისა და საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება მედიაში, გამოსვლები ამ თემაზე
აპრილი-მაისი: დაგროვილი ინფორმაციის გადაცემა საქართველოს ხელისუფლებისათვის და საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა.
ივნისი-აგვისტო: მუშაობა ევროპულ ბიზნეს-ასოციაციასთან, საქართველოს ბიზნეს-ომბუდსმენის აპარატთან ვირტუალური ზონის პირთა გადასახადებით დაბეგვრის საკითხთან დაკავშირებით პოზიციის ჩამოყალიბებისათვის.
სექტემბერი-დეკემბერი: საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა საქართველოს პარლამენტში, მასმედიის საშუალებით არსებული ვითარების გაშუქება და დაგეგმილი თანამშრომლობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან.

2023

პირველი და მეორე კვარტალი: კრესტონ ჯორჯიასთან და ევროპულ ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად პარლამენტში თემატურ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანაზე მუშაობა
სექტემბერი-ნოემბერი: ასოციაციის მიერ შემუშავებული და წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადების განხილვა და დისკუსია პარლამენტში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და შემოსავლების სამსახურში. აქტიური მუშაობა, რომ ბიზნესმა მიიღოს მარეგულირებელი უწყების საბოლოო პოზიცია საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით.
დეკემბერი: გაწეული საქმიანობის და ჩატარებული აქტივობების შეფასება, შეჯამება და სამომავლო გეგმების, მიზნების განსაზღვრა.

დაფინანსება და მხარდაჭერა

პროექტი არ არის მოგებაზე გათვლილი და ის ექსკლუზიურად ფინანსდება ასოციაციის წევრი IT კომპანიების მიერ.

ჩვენ თქვენი შემოწირულობებით ვარსებობთ. შემოწირულობის გაკეთება შესაძლებელია შემდეგნაირად:

როგორ გავხდეთ ასოციაციის წევრი და პარტნიორიშეავსეთ ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი მალევე დაგიკავშირდებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ სავალდებულო საწევრო შენატანებს მონაწილეებისაგან, ჩვენი საქმიანობის მხარდასაჭერად, თქვენ შეგიძლიათ ნებაყოფლობით შეიტანოთ თანხა. ნებისმიერი მოცულობის შემოწირულობა დაეხმარება ასოციაციას ფუნქციონირებაში, განვითარებასა და სახელმწიფოს მიერ კანონის უზენასეობის დაცვისთვის უწყვეტი მუშაობის წარმართვაში.


ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა დასვათ ან უპასუხოთ შეკითხვას, მიიღოთ რჩევა ან კონსულტაცია.

კონტაქტი

გაქვს შეკითხვა? ჩვენ დაგეხმარებით.
+995 511 238 466
+995 511 230 446